Милен Костов

Запознайте се с нас!

Екипът на FinCity

Кредитен консултант на FinCity

Милен Костов

Дългогодишен партньор на ФинСити ООД с голям опит в цялостното консултиране в сферата на финансите на физически лица. 

Дипломиран финансов консултант (CFC) с повече от 7 години опит във финансовото планиране и капиталовите пазари.

Член на ИДФК от 2015г.

 

Щастливият живот изисква качествено финансово планиране!

Милен Костов