Людмил Здравков

Запознайте се с нас!

Екипът на FinCity

Консултант на FinCity

Людмил Здравков

Притежава богат професионален опит  в сферата на сделките с недвижими имоти на територията на гр. Пловдив и гр. София, включващ покупко-продажби, отдаване под наем и управление на недвижимо имущество от 2012 г. насам.

През 2018 г. се присъединява към екипа на FinCity, воден от желанието да бъде максимално полезен на своите клиенти като получат най-добрите условия при кредитно финансиране.

Считам, че добрата сделка се основава на информираност, коректност и професионализъм.

Людмил Здравков