Георги Дашов

Запознайте се с нас!

Екипът на FinCity

Кредитен консултант на FinCity

Георги Дашов

Помага на десетки клиенти да постигат житейските си цели с придобития опит в сферата на планиране и управление на лични финанси.

Присъединява се към екипа на FinCity, за да бъде всеобхватен във финансовите услуги, които предоставя на клиентите си.

 

За по-добро бъдеще поеми отговорност в настоящето

Георги Дашов