Биляна Николова

Запознайте се с нас!

Екипът на FinCity

Кредитен консултант на FinCity

Биляна Николова

Старши финансов консултант. Член на ИДФК от 2014г.

Има дългогодишен опит в бизнес планиране.

15 годишен опит във финансово, инвестиционно, застрахователно и данъчно планиране.

15 годишен опит във капиталовите пазари;