Независим кредитен консултант
Вие търсите
най-добрите условия за кредит
Ние ви даваме
най-добрата оферта

Как да опитаме да управляваме личните си финанси в три точки?

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Първата опорна точка е поставянето на цели.

Всеки от нас има някакви мечти и цели, които се опитва да следва и постигне. В процеса на преследването и постигането им съвсем естествено извършваме и някакви разходи. Ако си поставите за цел да записвате тези разходи (всички вече имаме смартфони, има безброй приложения за лични финанси, които много улесняват този процес) и след време направите анализ на разходите, които извършвате в ежедневието си. Ще се изненадате колко много волни или неволни неоправдани разходи сте направили и какво голямо място за оптимизацията им има. Като започнем от това, че пиете по 14 кафета :), повечето от тях безцелно и определено вредно, и стигнете до абсолютно неприоритетни, или дори разминаващи се с първоначалните ви разбирания и идея разходи.

Втора опорна точка е приоритизирането на целите.  

Приоритизирането на целите означава най-просто това – някои цели са ни далеч по-важни от други и поради този факт би трябвало да ги поставим на първо място? Цел, която би следвало да се постави като приоритет за разходите ви е финансиране покупката на собствен недвижим имот и последващото му обслужване. Като се има предвид, че покупката на недвижим имот е дългосрочна цел и ще заеме голяма част от ежемесечните разходи, е критично важно тя да бъде бюджетирана правилно. Анализът, който сме си направили и целите, които сме си поставили трябва да ни помогнат да освободим необходимия доход, без да нарушаваме жизнения си стандарт.

В бюджетирането и финансирането на покупката на собсвен имот, като една основна цел, дейно участие може да вземем и ние.

Тук е и голямата добавена стойност, която можем да ви дадем. Сега е важно да запомните, че разходът от месечния ви бюджет, семеен или личен, в зависимост от това как ще бъде купено жилището, не трябва да надхвърля 50% от чистия (нетния) ви доход, или иначе казано – вноската по бъдещия ви кредит и тези по други кредити, които ползвате към момента, ТРЯБВА да е в размер на 50% от чистия ви семеен или личен доход.

Това е достатъчен ориентир за едно добро начало и правилно бюджетиране на покупката на една от най-приоритетните ви цели.  За фините настройки по този процес винаги можете да разчитате на нас!