Month

септември 2017
списък на нужните документи за ипотечен кредит
I. Документи, необходими за одобрение на кредит Искане за банков кредит – попълнено и подписано (по образец на банката) Декларация за свързани лица по Закона за кредитните институции (по образец на банката) Документи, удостоверяващи доходите на кредитоискателя/ите, съдлъжника със срок не по-ранен от два месеца от датата на предоставянето им, подробно посочени в чл.28, ал.1 I...
Read More