ЗАЩО обединяването на лимитите по кредитните карти в нормален Потребителски Кредит е ОТЛИЧНО решение!

Почти сигурно е, че имате няколко Кредитни Карти (КК) от една и/или няколто банки. Голяма част от тези КК често са под формата на “комплимент”, “подарък” или “доброволно-задължителни” при ползването на други банкови услуги! Почти винаги Ви ги дават със “захарче”, че нямат такса обслужване през първата година или нещо подобно… И почти винаги никой не Ви казва че фактически ползваната от лимита сума се олихвява с 14–21% !!!

Така със сугурност рано или късно се сдобивате с кредитни лимити, чиято обща сума е значителна, а плащаните, под формата на минимална месечна вноска, лихви — убийствени! (минималната погасителна вноска най-често е равна на 3% от одобрения лимит. В някои банки вноската е процент от усвоената сума, което всъщност е много неудобно, защото никога не можете да знаете кои плащания с картата са ви осчетоводени в рамките на отчетния период!)

Истината е, че повече от две карти не са нужни и освен ако не държите да се представлявате, като горд собственик на пластики, многото КК са абсолютно финансово необоснован разход.
Нашата работа пък е точно в това: Да ви дадем цялата информация!Всички ЗА и ПРОТИВ, за да вземате финансови, а не емоционални, информирани, а не принудителни решения за Вашите собствени пари. Помнете, че бизнесът на банките се състои основно в събирането на такси и лихви, точно в тази последователност!

Необходимият лимит се определя като размера на сумата от най-скъпите плащания, които правите в рамките на отчетния период (обикновенно 40–45 дни), в зависимост от персоналния Ви статус. Или иначе казано обикновенно най-скъпата покупта е самолетен билет, най-далечната дестинация 2,000 лв, най-често за двама, и ако пътувате повече от един път в месеца, то “удобния” Ви кредитен лимит е 8,000 лв!? Всеки друг лимит е излишно скъпо “удоволствие”.

Ако доводите са Ви “имиджови”, то е добре да знаете, че в България, статусът на картата (“обикновенна”, Златна или Платинена КК) е предмет на годишна такса за обслужване, а не на лимити или ако Ви е много “важно” срещу 90 лв годишна такса можете да си вземете Златна КК и с лимит 1,000 лв!?

С две думи – всички излишни лимити по КК, по които плащате между 14% и 21%, ТРЯБВА да се обединят в един “нормален” потребителски кредит с “нормална” лихва от 5–6%, с приемлива месечна вноска, така че след определен — избран от Вас период, да успеете да погасите излишния и супер скъп дълг и да се отървете от тях….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2018 ФинСити | ScrollMe by AccessPress Themes