Ипотечни кредити

Когато купуваме недвижим имот, това често е инвестиция за цял живот и също толкова често влагаме цялото си усещане за живота в него, или както се казва „Моят дом е моята крепост“ – неприкосновена територия за всички!

Стигнете ли до този етап от живота си, ние можем да Ви съдействаме за:

  • Покупката на недвижим имот, апартаменти, къщи, терени.
  • Строителството и ремонта на недвижими имоти.
  • Универсални ипотечни кредити (свободни пари, срещу обезпечение – недвижим имот).

Не може да не споменем и че тази услуга е Безплатна за клиентите ни! (нашето възнаграждение е платимо от кредитора, който и да е той!)

Знаете ли защо над 90% от всички ипотечни кредити са с анюитетни (равни) вноски за целия период?

За БЕЗПЛАТНА консултация :
© 2018 ФинСити | ScrollMe by AccessPress Themes