Фирмено кредитиране

Важно е първо да уточним, че Фирмените кредити са разделени на такива за Малки и Средни Предприятия – СМЕ (това са фирми с годишни обороти от 100 хиляди до 3 млн. лв.) и Корпоративни (дружества с годишни обороти над 3 млн. лева)

Кредитите за СМЕ са стандартизирани, далеч по-опростени и предмет на отделно внимание от страна на банките.

В Корпоративното банкиране – най-общо може да се каже, че Всичко е индивидуално договаряне…

Ако имате нужда от оборотно или инвестиционно финансиране на дейността си, за да ускорите и разширите развитието на бизнеса си, да изпреварите конкуренцията или наложите нов продукт или услуга, МОЖЕТЕ да разчитате на нас във всеки аспект от избора на финансираща банка, документооборота и структурирането на сделката.

Знаете ли, че ако не ви достига обезпечение, почти винаги можете да потърсите помощ за такова под формата на Гаранция от Националния Гаранционен Фонд към Българска Банка за Развитие?

За БЕЗПЛАТНА консултация :
© 2018 ФинСити | ScrollMe by AccessPress Themes