Покупка на “Жилище на зелено”

Под „жилище на зелено” разбираме всяка фаза от строителния процес преди акт 14-от изкопа на дупката до преди т. нар. груб строеж (включващ покрив и външни стени).

Винаги, когато разглеждате възможността за покупка „на зелено”, трябва да проверите строителя, трябва да направите своето проучване и да сте сигурни, че строителят  има качествата и ресурсите да завърши обекта.

Част от подобен анализ е това да видите дали има достатъчно хора, дали се случва нещо на обекта в разстояние на някакви относително кратки отрязъци от време.

Може би на второ място, когато преговаряте с продавача за покупка на „зелено” трябва да имате предвид, че търсейки банково финансиране за такава покупка, банката би влязла в подобна транзакция единствено и само ако плащането на покупката на обекта е разпределена справедливо във времето.

Или общата сума на етап груб строеж – от зелено до груб строеж, не трябва да надхвърля 70%, в противен случай трудно ще убедим банката да участва в това плащане.

Нормалното разпределение на цената обикновено е в рамките на 70% от общата договорена цена на груб строеж, 20% – акт 15, и последните 10%  на акт 16 (т.нар. разрешение за ползване).

Спазвайки тези на пръв поглед елементарни правила, ще сме сигурни в довършването на харесания от нас обект и ще сме сигурни, че ще получим адекватно и сигурно финансиране.

В крайна сметка, ако всичко е наред, ще сбъднете желанията си.

Благодаря!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2018 ФинСити | ScrollMe by AccessPress Themes