Как да определим най-подходящия срок за нашия кредит – 2 важни съвета

Срокът на кредита не трябва да е абсолютна величина, към която да се стремим поради някакви странни емоционални причини.

Срокът на кредита трябва да е удобен, тъй като от него зависи размерът на месечната вноска.

В този смисъл разтягането или намаляването трябва да кореспондират на допустимата, удобната, комфортната ви месечна вноска.

От друга страна оптимизирането на разхода за лихви в края на периода чрез слагане на непосилни срокове за кредита не е приемливо и не бихме ви посъветвали в тази посока.

Оптимизирането на разхода за лихви не се прави чрез срока на кредита.

Прави се чрез предоговаряне на срока на кредита при предсрочни частични погасявания през живота му, които могат да бъдат произволно число.

Така най-добре и математически дори можем да постигнем същия ефект без сега и веднага да си слагаме лимити и непосилни, некомфортни вноски като имате предвид, че разходът за лихви е математическо упражнение в края на периода, а размерът на вноската е още от утре, още от следващия месец.

Можем да кажем още много неща за срока на кредит, но нека тези два критерия бъдат в основата, когато имате избор пред себе си.

Благодаря!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2018 ФинСити | ScrollMe by AccessPress Themes