Какво означава да обединим нашите кредити в един, разбери сега

Здравейте!

Днешната статия ще е съвсем кратка, но много информативна и полезна.

Искам да акцентирам върху ползата от обединяването на кредитните експозиции, които имате към момента.

Кога това е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО?

Ако по някаква причина сте натрупали кредитни задължения под различна форма и инструменти, или образно казано над максимално приемливата към момента за системата експозиция за необезпечени кредити – това към момента е някъде около 50 000 лв, то със сигурност вноските по обслужването на тази експозиция започват много да ви “тeжат” и често са направо непосилни!?

Най – рационалното и разумно поведение в такива случаи е да потърсим незабавното обединяване на всички експозиции в една единствена, обща – под формата на нормален банков потребителски кредит, или ако общата сума на натпрупаните задължение е над 50,000 лева – в един средносрочен универсален ипотечен кредит…

Много по-разумна лихва при малко по – увеличен срок ще облекчи в пъти семейния бюджет, няма да Ви нарушава стандарта, като по никакъв начин няма да утежни обслужването, напротив – това е много удобен, задължителен инструмент за оптимизиране на разходите по обслужването на дълговете, които поради някаква причина имате към момента. Направо ще Ви “просветне” в сравнение с вноските по обслужването на “спиралата” от бързи кредити…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2018 ФинСити | ScrollMe by AccessPress Themes