Каква е ролята на кредитния консултант, ЗАЩО!

Здравейте,
Тук ще се опитаме да Ви дадем отговор ЗАЩО е добре да ползвате и какво да очаквате от кредитния консултант.

  • Кредитният консултант познава пазара в цялата му пълнота, и може да Ви даде избор от възможности.
  • Независимият Кредитен консултант е посредник между Вас и банката, която и да е тя, като всъщност защитава вашите интереси.
  • Кредитният консултант трябва и ще изготви персонализирана, лично за Вас оферта, съобразена с конкретния Ви казус и статус, който винаги е различен – няма два еднакви случая!
  • Кредитният консултант има грижата да Ви даде информация за всички необходими документи, да Ви помогне в попълването им или в онази част, която Вие му възложите.
  • Кредитният консултант трябва да продължи да се грижи за Вашите интереси и след приключване на сделката и да Ви държи информиран за новостите на пазара при това в продължение на години.
  • В общия случай кредитният консултант и взаимоотношенията Ви с него никога не трябва да приключват със самата сделка. Животът е шарен и нуждите Ви във всяко време са различни.Винаги може да разчитате на нас!
  • Кредитните консултации за Ипотечни кредити са абсобютно безпратни за клиентите ни, труда ни се заплаща от която и да е избрана банка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2018 ФинСити | ScrollMe by AccessPress Themes