Всичко за Анюитетните и Намаляващите вноски

Здравейте,
В днешната кратка статия ще ви запозная с разликата между анюитетни и намаляващи вноски и с няколко изречения ще  ви дам всички ЗА и ПРОТИВ.

Анюитетната вноска изчислява  лихвата за целия период на кредита и го разделя на броя периоди, за които е подписан договорът.

При намаляващата вноска принципът е противоположен – изчислява лихвата само върху реалния остатъчен дълг месец за месец или казано иначе остатъчната главница.

В този ред на мисли, чисто математически, сега и веднага, намаляващата вноска е по-изгодната вноска.

Остава въпросът дали можете да си го позволите.
Защо?

В цифрово измерение, различната методика на изчисляване прави разликата между анюитетната и намаляващата вноска до 70-80% в полза на анюитетната в абсолютен размер.

Имайки предвид допустимия коефициент на дългово покритие (съотношението на всичките Ви вноски към чистия Ви семеен доход) –  официалният ви доход (под всяка допустима форма), се оказва определящ за избора на вида погасителен план! Анюитетен или Намаляващ…

В цифри нещата изглеждат горе долу-така: При главница от 200 000 лв. и период от 25 г., произволна лихва 3,2%, анюитетната вноска е в порядъка на 960 лв., а намаляващата- 1200 лв.

Респективно изискванията към доказуемите Ви доходи в единия случай ще е 1800 лв., а в другия – върху 2500лв.

В същото време, в края на периода разликата в платените лихви ще е над 10,000 лв. в полза на намаляващите вноски (при ползвания пример), НО решаващ в избора на погасителен план ще е възможността за доказване на достатъчен доход.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2018 ФинСити | ScrollMe by AccessPress Themes