Всичко за Анюитетните и Намаляващите вноски

Здравейте,
В днешната кратка статия ще ви запозная с разликата между анюитетни и намаляващи вноски и с няколко изречения ще  ви дам всички ЗА и ПРОТИВ.

Анюитетната вноска изчислява  лихвата за целия период на кредита и го разделя на броя периоди, за които е подписан договорът.

При намаляващата вноска принципът е противоположен – изчислява лихвата само върху реалния остатъчен дълг месец за месец или казано иначе остатъчната главница.

В този ред на мисли, чисто математически сега и веднага, намаляващата вноска е по-изгодната вноска.

Остава въпросът дали можете да си го позволите.
Защо?

Разликата между анюитетната и намаляващата вноска е между 70-80% в полза на анюитетната.

Следователно официалният ви осигурителен доход, под каквато и да е форма, е определящ за избора на план.

В цифри нещата изглеждат горе долу-така: При главница от 200 000 лв. и период от 25 г., произволна лихва 3,2% за такъв размер на кредита не е проблем, анюитетната вноска е в порядъка на 960 лв., а намаляващата- 1200 лв.

Респективно изискванията към осигурителните доходи в единия случай са върху 900 лв., а в другия- върху 1200лв.

В края на периода ефектът в полза на намаляващата вноска е над 10 000 лв. при ползвания пример.

С други думи намаляващата вноска е по-изгодната вноска, но решаващ е осигурителният доход.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2017 ФинСити | ScrollMe by AccessPress Themes