Бързите кредити, защо трябва да внимаваме с тях?

Здравейте,

Искам да споделя нещо относно следния казус – ако пред Вас стои дилемата за покупката на по-скъп актив с кредит – недвижим имот,  движим актив (автомобил) или друго необходимо средство,  задължително трябва да се обърнете към БАНКОВИ финансови институции!

На пазара има  два вида кредитиращи институции – Банкови и Небанкови.

Банковите институции по средносписъчен състав са над 30, а Небанковите са над 200.

Моля, ако нямате наложителна, наистина много спешна нужда от кратки пари в рамките на размера на месечното Ви възнаграждение обаче – недейте да се обръщате  към дружествата за бързи кредити! Влизането в спиралата на обслужването на бързи кредити не води до нищо добро.

Ако по някакво стечение на обстоятелствата сте натрупали няколко на брой такива кредити, то нека заедно по най-бързия начин намерим решение и да ги обединим и рефинансираме в рамките на един, нормален, стандартен потребителски кредит, или в зависимост от размера им може да бъде универсален ипотечен, за да се отървем по най-бързия начин от тях.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2018 ФинСити | ScrollMe by AccessPress Themes